ALAPÍTVÁNY A PSZICHIÁTRIAI BETEGEK EMBERI JOGAIÉRT

WWW.ADVOCACY.HUFőbb céljaink:

Az Alapítvány kiemelt figyelmet fordít nemcsak a pszichiátriai ellátórendszer szolgáltatásainak jelenlegi, hanem az azokat korábban igénybevevő pszichiátriai betegek jogaira és közösségi integrációjára, illetve a betegek családtagjaira is.

A pszichiátriai betegek emberi jogainak védelme körébe tartozik többek között a gyermek és fiatalkorú pszichiátriai betegséggel élők testi, lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítése.

Az Alapítvány fenti céljainak megvalósítására segíti a Közösségi Pszichiátriai Hálózat országos kiépítését. A Hálózat részeként az elkövetkezendő években az országban regionális ellátó központok létrehozását támogatja. Az Alapítvány az ezzel kapcsolatos feladatait -többek között- az alábbiakban határozza meg:

-     kapcsolatfelvétel és folyamatos kapcsolattartás kiépítése az egészségügyi alapellátásban dolgozókkal, valamint a régiók kórházaival, klinikáival, speciális egészségügyi intézményeivel, kapcsolatfelvétel a mentális problémákkal élő személyekkel és hozzátartozóikkal,
-     az adott régióban a közösségi pszichiátriai ellátó helyeken dolgozó munkatársak képzésének és továbbképzésének, valamint az önsegítő csoportok tagjai speciális képzésének és továbbképzésének támogatása,
-     az Alapítvány minden olyan kezdeményezést támogat, amely bármely módon akár közvetlenül, akár közvetve a mentálisan sérült emberek emberi jogainak hatékonyabb érvényesülésére irányul és amelyek összhangban vannak a nemzetközi szabályozásokkal, tekintet nélkül arra, hogy a kezdeményezés természetes vagy jogi személytől, állami szervtől, stb. indul el.
-     az Alapítvány fenntartja magának a kizárólagos jogot arra, hogy szervezetszerű együttműködések megítélésénél elsősorban a Kuratórium által akceptálható szakmai elvek mentén döntsön, ez az Alapítványhoz való szabad csatlakozást nem érinti,
-     a gyermek és fiatalkorú pszichiátriai jogokról és a gyermek fejlődését biztosító támogatásokról való tájékoztatás,
-     a családtervezési, a pszichológiai, a nevelési, az egészségügyi, a mentálhigiénés és a káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadás,
-     szabadidős programok szervezése.

A pszichiátriai betegek emberi jogainak védelme körébe tartozik a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében:

-     a veszélyeztetettséget észlelő- és jelzőrendszer működtetése, a nem állami szervek, valamint magánszemélyek részvételének elősegítése a megelőző rendszerben;

-     a veszélyeztetettséget előidéző okok feltárása (pl. monitorozással) és ezek megoldására javaslat készítése.

Közhasznú tevékenységünk:

Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység [1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontjának alapján:

-     tudományos tevékenység, kutatás,
-     nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
-     gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet;
-     hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése;
-     emberi és állampolgári jogok védelme,
-     rehabilitációs foglalkoztatás.

 


FOUNDATION FOR THE HUMAN RIGHTS OF THE MENTALLY ILL
TEL 36 (1) 341-0521
1068 BUDAPEST, KIRÁLY UTCA 112.
18193154-1-42     OTP BANK 11706016-20822039